Terápiáink

Az elnevezés a hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika rövidítése. Ez egy vízben alkalmazott mozgásterápia, mely a víz jótékony közegének és egy speciális gyakorlatsornak a segítségével fejleszti a gyerekeket. A foglalkozások alkalmával számos segédeszközt használva fejlesztjük játékosan, élvezettel a koncentrációs készséget, mozgáskoordinációt, ügyességet. A mozgásfejlesztés mellett kiválóan alkalmas a lelki eredetű problémák, gátlások kezelésére, feloldására is. Iskolánk a terápiás munkát összeköti az úszásoktatással, majd az úszással, mivel az úszómozgás és víz nyújtotta ingerek önmagában is fejlesztő hatásúak. Számos problémára ad hatékony és élvezetes megoldást ez a terápiás módszer.
Úszóiskolánk várja azokat a gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket, akiknek szükségük van a gyógyúszás foglalkozások nyújtotta fejlesztésre. Gyógyúszás foglalkozásainkkal segítséget kívánunk nyújtani a tartásjavítás, gerinckorrekciós – Scheuermann-kór, gerincferülés és egyéb deformitásos – problémákra úszás és speciális aqua-torna foglalkozásainkon keresztül. Az iskolapadban, számítógép előtt ülésből, munkahelyi ártalmakból és egyéb okokból fakadó rossz testtartásra, gerincferdülésre, meggyengült izomzatra kiválóan alkalmazható speciális úszó és hidroterápiás módszerünk. Rehabilitáció Vállalunk balesetek, műtétek utáni rehabilitációs célú hidroterápiás foglalkozásokat, a gyorsabb, hatékonyabb mozgásszervi regenerálódás érdekében.
Az úszás és hidroterápia területén számos probléma követel meg speciális technikákat, szaktudást. Ezek közül iskolánk az alábbiakban tud segítséget nyújtani: Autista spektrumzavarral diagnosztizált gyerekek oktatása Down-kóros és értelmi fogyatékosok oktatása Látás-, hallássérültek oktatása Mozgássérültek oktatása, hidroterápiája Halmozottan fogyatékos gyerekek hidroterápiája, oktatása Megkésett beszédfejlődésű gyerekek fejlesztése.
A rövidítés a dinamikusan orientált szenzoros-integrációs terápia kifejezést takarja. Jean Ayres fejlesztette ki a módszer alapját, ezért gyakran nevezik Ayres terápiának is. Ezt a terápiás módszert kisgyermek korban ajánljuk az idegrendszeri éretlenséggel összefüggő problémák kezelésére, úgy mint megkésett mozgás és beszédfejlődés, mozgásos ügyetlenség, egyensúlyzavar, lelassult pszichomotoros fejlődés, születési traumákból fakadó problémák kezelésére. A hinták, libikókák, csúszdák, kötelek, hálók, labdák, gördeszkák és egyéb más instabil eszköz használatával az egyensúlyi, tapintásos és testkontaktusos ingerléssel lehet fejleszteni az agyféltekék közötti kapcsolatot. Ennek hatására a gyerekek összerendezettebbé, ügyesebbé, bátrabbá, jobb koncentráló képességűvé válnak. Nem utolsó sorban említendő, hogy mindezt a fejlődést játékos élvezhető foglalkozások keretében érik el.
Azoknak a gyerekeknek nyújt hatékony segítséget, akiknél megkésve vagy lassan indul be a beszéd és mozgásfejlődés. Ebből fakadóan a mozgásszervezésben, egyensúlyozásban, téri tájékozódásban, tanulási és koncentrációs képességben vagy éppen a magatartásban okoz nehézségeket. Ezért az Alapozó terápia során a gyerekek idegrendszerét végigvezetik újfent az ember fejlődését alapvetően meghatározó mozgásmintákon úgy, hogy még egyszer beindítják az érési folyamatokat és helyesen rögzítik a mintákat. Ezáltal a problémáik jelentős mértékben javulni vagy szűnni fognak. A terápiás módszer az 5-14 éves korosztály számára van kidolgozva. A foglalkozásokon meghatározott feladatokkal kúszós, mászós, ugrós, labdás, ritmusos, egyensúlyozós, keresztező mozgásos feladatokat végeztetünk a gyerekekkel. A játékos felépítésnek köszönhetően nem csak fejleszt, de élvezetes is az óra. A foglalkozásokon való részvétel heti 2-3 alkalommal ajánlott. Korcsoporttól függően 60-90 percesek az órák.
A rövidítés jelentése tervezett szenzomotoros tréning és a HRG módszer szárazföldi változatának tekinthető. A módszer szintén a törzsfejlődés során rögzült alapvető mozgásminták helyes betanítására, rögzítésére koncentrál. A kis és nagy mozgások koordinálásával, fejlesztésével strukturálja újra az idegrendszert szükség szerint. Az órák folyamán eszközök, hinták és ügyességi pályák segítségével meghatározott sorrendiségű és szériaszámú gyakorlatsorokkal éri el a szükséges érési folyamatokat. A feladatsorai egymásra épülő elemekből áll, mely a tanulási folyamat során fokozatosan nehezedik. A foglalkozásokon kiemelt hangsúlyt fektetünk a térérzékelés és téri tájékozódás fejlesztésére, az oldal dominancia kialakítására és rögzítésére, a testséma és testvázlat helyes kialakítására, valamint a koordináció, egyensúlyérzék és mozgásos ügyesség fejlesztésére. A foglalkozások nyomán többek között javul a gyermek koncentrációs képessége, feladattudata, feladattartási készsége, a ritmusérzéke, a tanulási képessége és csökkenthető a motoros nyugtalansága is. A sikerélményeken keresztül fejlődik az önbizalom, nő a magabiztosság. Ezt a terápiás módszert 3-7 éves korosztálynak ajánlott leginkább. Foglalkozásaink alkalmával a szokott irányzattól eltérően különös hangsúlyt fektetünk a terapeuta által vezetett oktatásra – heti 2-3x -, mint az otthoni szülői fejlesztésre. Célunk a hosszú távú sikeres és élvezetes együttműködés gyerekkel, családdal egyaránt.
A gyógytestnevelés foglalkozásainkat azoknak a fiataloknak, kamaszoknak szervezzük, akik a hirtelen növekedés, hanyag tartás, gyenge vázizomzat és kóros elváltozások miatt speciális foglalkozásokra szorulnak. Az órákon célirányos feladatsorokban adjuk az erősítő, nyújtó-lazító és tartásjavító feladatokat. A foglalkozást övező mérsékelt lelkesedést köredzéses gyakorlatsorokkal, játékokkal próbáljuk élvezetesebbé tenni. A foglalkozás 60 perc.

Kapcsolódó bejegyzések